Pasquèye di Dj’han Sâpîre, pwèrteû-â-sètch

Èn årtike di Wikisource.
Aller à la navigation Aller à la recherche
Pasquèye di Dj’han Sâpîre, pwèrteû-â-sètch
« Paskeie di J’han Sapire, poirteu â seigge »
rortografiaedje da Maurice Piron
Anthologie de la littérature dialectale de Wallonie,
[ 76 ]
Pasquèye di Dj’han Sâpîre, pwèrteû-â-sètch

O ! vos loûrds mi-hés d’ pâtriyotes,
èstîz-v’ è l’ fîve ou n’ vèyîz-v’ gote,
sint Mèdâ v’s-aveût-i troûblés
ou l’ diâle vis-aveût-i soflés,
qwand vos hoûtîz cès sî canayes,
qu’ont l’ cwér poûri djusqu’âs tripayes,
qui, po si r’ploumer, s’aritchi,
ont vindou èt rwiné l’ payis ?
Qui n’avîz-v’ turtos l’ gueûye colêye,
qwand vos brèyîz à l’ mâle djoûrnêye :
« Vîve Tchèstrèt, Bassindje [èt] Fâbrî,
Lèvoz, Cologne èt Dj’han l’ Bans’lî ! »
Vos-ôhîz [bin] mîs fêt dè brêre
qui l’ diâle lès sètchahe èn-infiêr,
qu’avou sès grifes è trô d’ leû cou
i fihe moussî dè plonk fondou !
Lès pèlés m’-hés, avou leû pâye,
qu’i loumèt d’ Fèhe èt qui l’ diâle âye,

[ 77 ]

cisse pâye qui, dispôy deûs treûs-ans,
fêt sètchi lès p’tits èt lès grands,
cisse pâye qui n’a ni cou ni tièsse,
qu’i n’ètindèt nin pus qu’ dès bièsses,
cisse pâye qui n’èst bone qu’à Fâbrî,
qui s’ vindje èt qui s’ rimèt so pî,
cisse pâye qui dji lome on tchinis,
di chagrin m’a fêt v’ni l’ djènisse !

I promètît, lès mâ-sêves tchins,
qui tot-à-fêt sèreût po rin,
qu’on r’nak’reût so tchâpinnes èt ros,
qu’on [n’] magn’reût pus qu’ dè souke à l’ loce,
qu’on mètreût djus tos lès-impôts,
qu’on sèreût qwite di s’ casser l’ cô,
qui ci n’ sèreût qu’ djôye èt liyèsse,
qui tos lès djoûs sèrît djoûs d’ fièsse ;
èt dispôy qu’i nos-ont r’novelés,
on-z-èst dî fèyes pus-afamés !

Divant çoula, dj’aveû dè l’ bîre,
dè pan, dè lârd èt dès crompîres ;
dji vikéve assez ognèss’mint,
tot pwèrtant dès sètch so mès rins ;
li dîmègne, dj’aléve à l’ taviène
beûre ine qwâte avou nosse Djihène ;
on bon nohèt ni m’ mâquéve nin
par ci par là lès-â-matin.
N’èsteût-ce nin là, vos gueûyes di m’ coye !
po viker contint come on roy ?

[ 78 ]

Mês, dispôy qu’i nos-ont r’bat’hîs,
à pône a-dje dè pan à magnî ;
mi feume a vindou totes sès cotes :
ile n’a pus qui deûs treûs clicotes ;
mi djustâcôr è-st-â lombârd,
èt dji préveû qu’on pô pus târd,
i m’ fârè-t-aler so lès vièdjes
briber, fé dès honteûs mèssèdjes
èt ramasser on bokèt d’ pan
po noûri m’ feume èt mès-èfants.

Çou qu’èst l’ pés d’ tot, c’èst qu’â botique
vos n’ârîz nin crédit po ’ne figue.
Tot l’ monde djèmih, tot l’ monde si plint ;
nosse vèye èst pés qu’â monumint ;
on n’a pus ni plêzîr ni djôye,
on n’ wèse sofler avâ lès vôyes,
on-z-èst pinsîf, trisse èt pèneûs,
on n’ veût qu’ dès visèdjes pâles èt bleûs.
I fât qu’on fole tos so s’ corèdje,
qu’on rèye divins l’ tins qu’on-z-arèdje,
qu’on-z-aplôdihe à tos leûs fêts ;
sins çoula, adiè vos cwârês !
On v’ lès spîy’rè-t-à vosse narène,
èt s’i v’ fârè co dîre âmèn.
Cès tchins-là sont si arèdjîs
qui, si seûl’mint vos lès loukîz

[ 79 ]

ou qu’ vos n’ mostrez nin vosse cocâde,
vos-èstez sûr dè l’ bastonâde.
Volà l’ bèle mi-hé d’ lîbèrté
qui cès m’-coye-là ont fêt r’viker !
On n’ kinoh pus ni pére ni mére ;
on n’a mây vèyou téle misére ;
on pind, on strône, on côpe li cô,
on d’rôbe, on viole ; c’est co [trop] pô :
on-z-atake Dièw, on lî fêt l’ guêre ;
on hape lès dîmes qu’il a so l’ têre ;
on frohe lès prêtes à côps d’ baston ;
on pèye, on sacadje çou qu’il ont.
Mâgré leûs lwès [èt] leûs rubriques,
on l’zî vout fé pwèrter l’ fisik ;
on trête lès curés come dès tchins ;
on l’zî fêt d’ner çou qu’i n’ont nin.
Notru-Dame même n’èst nin spârgnèye :
ile n’a pus nol abit d’à lèy,
on met â lombârd sès diamants,
tot s’ fotant d’ lèy èt di si-èfant.

Volà, vos m’-hés, lès suites affreuses
di vosse « révolution heureuse » !
N’êm’reût-on nin mîs dè crèver
qui dè vèyî tant d’ pôvrèté ?
Li diâle vis done à tos l’ corince !
Qu’avîz-v’ mèsâhe d’ataquer l’ prince,

[ 80 ]

qui vât mîs, divins si p’tit deût,
qui tot l’ cwér di vos sî magneûs ?
Poqwè l’ miner so l’ Mêzon-d’-vèye
so l’ ponte dès lames di vos-èpèyes ?
Poqwè l’ sètchî foû di s’ palâs ?
Qu’aveût-i fêt qu’alahe si mâ ?
Va-t-i mîs dispôy qui l’ canaye
va tot costé râyî dès may
po planter à l’ ouh dès calins
qui nos f’ront on djoû crèver d’ faim ?
Nosse mèstî a-t-i pus à dîre ?
Vis fêt-on beûre dè l’ mèyeû bîre ?
Li pan è-st-i mèyeû martchî ?
Avez-v’ dè rosti à magnî ?
Nos-èstans portant d’vins ’ne annêye
bin mèyeû qu’ totes lès cisses passêyes,
èt, s’ cès m’-hés-là n’ piyît nin tant,
li pan d’vreût-èsse à dîh êdants.
Nosse pôve payis a l’ cou plin d’ dètes ;
i n’y-a pus d’ l’ôle è l’ lamponète,
èt, s’i fât ’ne fèye lès « frais » payî,
èl f’ront-i bin sins co hwèrcî ?
Lès pèlés m’-hés ènnè sont câse :
so nosse mâ mètront-i ’ne èplâsse ?
Qui mètrît-i, lès pouyeûs tchins,
qwand lès pus grands brèyeûs n’ont rin ?
I n’ s’ont mètou dè l’ confrêrèye
qui po sacadjî vièdjes èt vèyes.

[ 81 ]

Mês, çou qui nos louke di pus près,
si jamây is rèûssihèt,
tot l’ monde pwèrè pwèrter dès sètch :
qu’ârez-v’ po noûri vosse manèdje ?
Nosse mèstî sèrè-t-â qwiyâ ;
vos èt mi, nos brôy’rans nosse mâ.
I s’ fotèt bin d’ qwè vos vikésse,
qui v’s-âyîsse pan, boûre ou pot’kése ;
porveû qu’ magnèsse so tos leûs dints,
qu’i buvèsse bone bîre èt bon vin,
vos-ârîz misére èt famène
qu’i n’ vis dôrît nin po ’ne rècène.
Cès leûs-warous-là magnèt tot
èt s’ hièrtchèt hièles, marmites èt pots,
sins lèyî rin d’vins lès mohones
qui çou qu’ hoyèt foû d’ leûs marones.
Mahomèt èt sès Sarazins
adlé zèls sèrît bons crétyins.
Ni vêrè-t-i nin foû d’ l’infiêr
on diâle qu’ lès batrè à côp d’ niêr
èt qu’ po mî assèner sès côps
qu’èlzî fasse mète li cou-z-â hôt,
èt qu’i plake dissus ine èplâsse
d’in-ongant pêtri à l’ vîve tchâs ?
Mês sèreût-ce assé po Fâbrî,
Lèvoz, Cologne èt Dj’han l’ Bans’lî ?
On sohête qui cès-âmes dannêyes
totes lès qwate à ’ne tchêne atèlêyes

[ 82 ]

sèyèsse hièrtchêyes so nosse martchî
po avu leûs-ohês k’frohîs.
Dji n’ di rin, mês qui l’ diâle mi bate,
si dji n’ vindéve mès deûs savates,
po beûre on nohèt à l’ santé
dè bouria qu’ lès-âreût rouwés !
Alez, tos vos m’-hés d’ pâtriyotes,
qui l’ diâle vis d’hite èt qu’i v’ dicrote !
On djoû vêrè qui v’ pârez bin
di nos-aveû d’né tant d’ chagrin !

Vos-avez distrût l’ câtèdrâle
avou s’ bê âté, s’ bê docsâl,
sacadjî l’ mausolé Markâ
ci bon prince qu’a bâti l’ palâs ;
èt çou qui m’ fêt pâmer d’ tristèsse
èt drèssî tos lès dj’vès d’ nosse tièsse,
kitrâgné l’ binamé cruç’fis,
qui fêt l’ djôye di tot l’ paradis ;
spiyî lès clokes à côp d’ cougnêye
qui rèdjouwihîn tote li vèye,
distèrminé l’ pus bê clokî
qui mây di s’ vèye on-z-âye loukî,
qu’aveût-ine creûs dès mîs dorêyes
qu’aléve câzî djusqu’âs nûlêyes,

[ 83 ]

èt, po d’zos, on dobe carilyon
qui triboléve d’ine téle façon
qui, sins s’ bodjî foû di s’ coulêye,
on-z-oyéve eûres, qwârts d’eûre èt d’mêyes,
çou qu’èsteût ine comôdité
dès pus grandes po tote nosse cité.
On djèt’reût dès lâmes ossi grosses
qui lès pus rôlantès pât’nosses
dè tchap’lèt dè vî fré Mitchî,
totes lès fèyes qu’on passe so l’ Martchî !
Vos race di gueûs, Dièw mèl pardone !
avîz-v’ li diâle è vos marones
ou arèdjîz-v’ qwand v’s-abatîz
on si bê èt si hôt clokî ?
Qui n’avez-v’ divins vos tchabotes
dè stron d’arondje ou bin d’ houlote !
ou qui n’ vis-av’ tos cassé l’ cô
qwand v’s-avez fèrou l’ prumî côp !
Vos neûrs mi-hés ! avez-v’ èvèye
di n’ pus fé qu’on vièdje di nosse vèye ?
Qui n’avez-v’ è cwér li hawê
qu’a distrût in-ovrèdje si bê !