Dëscomèladje d’on nwêr poyon, fou sqwaire/VIII

Èn årtike di Wikisource.
Aller à la navigation Aller à la recherche

VIII

« Monsieû Bota, djë n’ vos catche ni qu’ vosse gamin m’ fait oyë peû. Ël è-st èfoufi mwârt àprès vos… Ë n’ vout pës vos veûy. Sariz m’ dîre s’ë n’a ni lî on lîve së lès sonrcîres dairën’mint ? Ë sondje qu’ël èst capâbe dè taper dès sôrts sins l’ volë. Qui ç’ qu’arot bén polë li èmantchi ça è s’ tièsse ? »

« C’è-st-on-èfant ! »

« Là, nos n’i èstans pës. Ël a branmint tchandji, c’èst dëv’në on-ome së waire dë timps. Èt dès-ëdéyes come cëtèllâles, c’èst rësquant por lë. »

« Vos-avoz peû d’ qwè ? »

« Djë n’ vos saro dîre. Mins vos d’voz yèsse à l’awaite sins r’lache. S’ë-n-a moyén, min.nez l’ adlé on spécialësse. Lë, ël l’ f’rè causer, èt ë troverè seûr d’èwou qu’ ça d’vént… Por më, vosse gamin a d’vë yèsse on fameûs côp gougni èstant gamin. Ël arè vèyë one saqwè qu’ ë li a fait oyë peû… C’èst seûr dë d’ là qu’ ça d’vént. »

« Vos ’nn’avoz dès bounes, vos ! Èt d’abôrd, taper dès sôrts, c’èst co novia ça… Dëjoz sins manque qu’ë m’ vwèt èvë, qu’ë n’ m’a jamais vèyë volti, èt qu’ totes lès-ocâsions sont bounes po m’ fé dâner. Ë sét bén totes mès mëséres… së mononke li a tot raconté… Èt ë faurot qu’ dj’èl laiye dënaler por on voyadje quë n’ rëchone à rén ? »

« Portant, ë m’ chone quë ça sèrot co l’ mèyeû. Djë m’ va yèsse franc avou vos : mins ç’ maujone-cë n’ li vaut rén d’ bon. Ë-n-a trop d’ mwaijès sov’nances qu’èl rëlôyenèt à lèye. Djë so qausë seûr quë l’ candj’mint li f’rot dè bén… À condëcion dë n’ ni l’ layi ’nn’aler tot seû… Mamzèle Chantal… quéquefîye ?… »

« Ni quèstion ! »

« Ë vos faurè bén vos-afrôyi on djou, èt l’ pës rade sèrè l’ mèyeû, por lë come por vos. Ë vos mèt dins lès transes, mins, vos p’loz ’nn’è yèsse seûr, lë èto, ël èst dins lès maus. Asteûre qu’ël èst r’tapé, dins sès djambes come dins s’ tièsse, djë wâdjero bén qu’ totes sès mëséres provënenèt dë ç’ qu’ël a sti djoké tot djon.ne. Gn-a rén d’ pës seûr ! Èt come vos n’èl voloz ni laiyi ’nn’aler ; fioz come djë vos l’ dë : min.nez-l’ adlé on spécialësse. Ë li mostërerè bén, lë, à voste èfant, cë qu’ë catche dins l’ pârfond dë d’lë-minme èt qu’ë n’ vous ni r’conèche. Vosse gârçon a drwèt à soyë qwè !… »

Bota a r’clôyë l’ëch padri l’ méd’cén. Soyë qwè !… Aujîye à dîre… Ë s’a rachid padri s’ burau. S’avë batë së lonmint po ’nn’arëver là. Come ë n’avot pës moyén dè t’në bon, poqwè co bouter ! Lë pètéye avot co tchait pës rade avou l’ mwârt dë s’ frére. Èt, asteûre : Jacky… Ël a drovë l’ rëdant dè mëtan. Pa d’zo lès vîyès lètes qu’ë t’néve po lès témbes, ël a sintë l’ crosse dë s’ rèvolvèr. À l’ dairëne lëmëte, quéquefîye… Èt co, non.na, ça èto, ça li èstot dësfindë. Ë vairot à morë, Jacky sondjerot co d’ li avë tapé on sôrt. Ë d’mèrerot prîj’ni d’ sès-ëdéyes po todë.

Bota n’ savot pës qwè ! Lë tièsse dë s’ gamin, së rèvolvèr : quë ça fuche onk ou l’ôte, pont d’ dote ; Jacky èstot pièrdë.

On-a bouchi à l’ëch.

« Intrez !… Qwè voloz, Twènète, vos vèyoz bén qu’ dj’a d’ l’ovradje. »

Èlle a trom’té jësqu’à l’ burau, come one sonrcîre prèsse à taper on sôrt.

« Qwè voloz ? Djë n’a ni biacôp dè timps.’ »

« Dj’a chouté cë quë l’ méd’cén vos-a dët. »

« Vos choutez aus-ëch, asteûre ? »

« Ça m’arëve co bén ! »

« Ça n’ më chone waire d’assène  ! »

« Më non pës. Vos n’ èl min.neroz ni adlé on spécialësse, don ? »

« Vos vos mèlez d’ qwè, là ! »

Lë vîye ossîve dè l’ tièsse. Bota sintéve qu’èlle avot prins s’ dècësion. Qu’èle në lacherot ni l’ bokèt.

« Qu’avoz Twènète ?…À qwè sondjiz ? »

« Jacky n’ dwèt pës veûy on-ôte méd’cén ! Vos savoz bén qu’ë n’a pont d’avance. »

« Poqwè ni, së c’èst l’ seûl moyén po qu’ë së r’tape. »

Bota, sorprins tot laudje, razouyîve lë ratchitchi vësadje dè l’ vîye mèskëne.

« Djë n’ètind rén à cë qu’ vos d’joz, Twènète. »

« Ô, siya ! Vos m’ compërdoz… Lë p’tët n’ pout ni ratraper sès sov’nances. Cë qu’ël a vèyë dins l’ rèssère au Vète Bocadje në dwèt ni r’monter à s’ tièsse. »

« Qwè ? »

« Ë sârot quë s’ pôve maman n’a jamais vole s’ fé maleûr dë d’ lèye-min.me, èt qu’ë-n-avot on-ôte po ténre lë razwè… »

« Taijoz vos ! »

Bota stoféve. Sès mwins souwîn’ à gote, aclapéyes së lès brès dè l’ fauteûy. Twènète è r’tapéve one paletèye.

« Lë pôve èfant n’èstot ni sote, adon : cë n’èst qu’ d’après qu’èle… »

« Vos mintëchoz ! »

« Djë m’a d’vë taire dëspôy doze ans. Së dj’ cause audjourdë, ça n’èst ni po vos fé dès trècas, Monsieû. »

Bota s’avot rastampé, ël arot bén volë crîyi, man’ci po l’ fé s’ taire.

« Vos savoz bén quë dj’ so dins l’ bon !. Jacky a tot vèyë. Ë m’ l’a dët, en bwârlant, dëvant dè tchair flauwe… Quand ël a rëv’në a lë, ël èstot trop taurd, ë n’ savot pës fé boudji sès djambes, ë n’avot pëpont d’ sov’nances. »

Ë n’avot pës moyén d’astaurdji Twènète.

« Jacky avot broké dins l’ rèssère po djouwer, po s’i catchi. Vos l’avoz vèyë potchi fou… C’èst dëspôy adon, quë vos ’nn’avoz peû d’ vosse gamin… C’èst po ça qu’ vos vos min.nez come vos l’ fioz ! Së dj’a d’mèré à vosse sèrvëce : c’èst po vosse fë, c’èst po vosse fème ! Èt vos l’ lairoz ’nn’aler ; s’ë-n-a pës qu’ ça po l’ sogni po d’  bon  »

« Cèst vos qu’a poussi à l’ tchèrète ? »

« Ô non.na ! S’ël èva, djë n’èl vwèrè pës. »

Èlle èstot tote sémpe, plin.ne dë mèrëte. Èt Bota èl razouyîve come on-èwaré.

« S’ë ’nn’èva, djë so-st-à sètch…nos-èstans mwârts, djë n’a pës qu’a tchandji d’ mèsti. »

« Èt adon, vos l’ voloz ténre prîj’ni vaicë ? »

fou d’ lë, Bota a bwârlé : « Mins ë n’a jamais sti prîj’ni. »

« C’èst l’ vèrëté qu’ë rote, mins së vos-ariz soyë quë lë r’bouteû lë r’mètrot së pid : vos n’ariz jamais sti li mostrer. »

« Choutez, Twènète, c’èst co todë më qu’èst maîsse vaicë… »

« Djë vos r’mètrè mès yût djous quand ë sèrè-st-èvôye…mins djë vou qu’ël’ènn’èvôye… Lauvau, ë vëk’rè come tot l’ monde…. »

Èlle abatéve sès-atoutes avou së p’tëte vwè tote triyon.nante.

« Dj’a dès-èskëses a fé valë, Twènète. »

« Ça n’ më r’waite ni. »

« Më èto, djë vou s’ bouneûr à m’ gamin… Dj’a sondji à m’ pinde à l’ cwade… Dëspôy doze ans, quë djë n’ më sopwate pës më-minme. Djë so-st-à d’ bout. »

« Vos vos touweriz, ë s’ mètrot co è s’ tièsse quë c’èst dë s’ dëfaute. Së vos voloz s’ bouneûr, vos n’ poloz ni fé ça ! »

« Dj’èl sé bén. »

« Qu’ë ’nn’èvôye, vos n’avoz pont d’ôte tchwès. »

« Së dj’èl lai fé, vos… »

« Më, djë compte po rén. »

« Bon… ël ènn’irè…Djë m’ va bouter à ça… Mins, dëvant… laiyîz-m’ vos dîre… »

Ë catchîve après sès mots. Ël arot bén volë lachi l’ bokèt. Li dîre comint ç’ qu’ë ’nn’avot arëvé à on parèy jèsse… pace qu’èle në voléve ni comprinde qu’ël èstot malëreûs avou lèye… pace qu’èle li përdéve së gamin… pace qu’èle lë rawaitîve dë d’ wôt… pace qu’èle tapéve së sès niêrs à plaijë… pace qu’èle në voléve ni sûre sès-ambëcions. Mins tot ça èstot bén ètèré asteûre, èt dëspôy lë timps qu’ë-n-è payîve lë prës. Èt, ë n’èstot co qu’à prëme ! Ël a r’non.ci.

« Non, Twènète…laiyîz-m’, djë vos l’ promèt ! »…

Ë-n-avot dès valîjes plin l’ tchambe. Dès loques së totes lès tchèyêres, dès cârtes së l’ tauve, së lès tablètes dès fënièsses. Jacky rëpërdéve lès biyèts d’avion achid’ à l’ têre, rëlîjéve lès-eûres, tot choûtant one platëne dë rokèn’rol da Buddy Holly. Totes lès lètes po sès-intréyes adlé lès djins qu’ë d’véve veûy, avîn’ dëdjà sti arindjîyes, èvôyîyes èt ë r’lîjéve lès dobes. Avot-ë ausse d’ènn’aler ? Pa côp, ë souwéve à gote dë peû, arot-ë l’ fwace d’afronter tos cès ètranjér’-là. Adon, ël avot ausse dë së stinde së l’ plantchi dë s’ tchambe, dë s’ rascwètë à oc’ dès mëséres, dins së p’tët nëd. Ë vèyéve së pa volti, adon, come tot l’ monde. Sès fwaces rëmontîn’ pau à pau, po ènonder s’ tièsse plin.ne dès novèlès-èmantchûres. Ë sondjîve à l’avion, ël èstot d’djà au d’zeû d’ l’aiwe, lès taxis l’èmin.nîn’ dins totes lès vëles. Ë r’drovéve sès-ouy së Twènète quë li apwârtéve one saqwè à spèpyi.

« Vos m’ vairoz r’trover ! »

« Dje so byin trop vîye ! »

« Non.na, djë nos-arindjerè one pëtëte maujone : tot automatëque ; vos n’ sèroz pës jamais naujîye. »

On li avot avôyi s’ passepôrt, ël avot sti près’ à l’ chèter. Ël èstot sot, tot laudje, d’ènn’aler dë d’ cë. Lauvau, ë n’arot pèrson.ne po l’ veûy volti. Sarot-ë causer au djins ? Lès dotes rimplëchîn’ së tièsse. Ë n’èstot pës mwais së s’ papa ; ë s’è voléve à lë minme. Tot jësse on bon à rén, on djon.ne fouteû d’ sôrt, èt lauvau, ça ratèlerot come vaicë Ë pètéve èvôye dès-eûres au lon, trin.ner avau lès vôyes, rabroker l’ pës taurd possëbe po n’oyë pèrson.ne à qui causer. Po n’ ni crwèjeler Chantal. Po n’ ni s’ fé margougni pa Twènète. Bota në s’mostréve pës ; tot-au d’ pës on p’tët bondjou yinte deûs-ëch.

Lë djou dè l’ grand voyadje avot sti rët’në. Ël l’avot bén volë. « Por one zëne, c’ènn’èstot-one. » : së d’jéve-t-ë, ni co pës seûr quë ça d’ l’avë volë. Lès djous passîn’ londj’mint, èt ë coy’téve co yinte sès valîjes. Twènète në causéve pës, tote disseûléye, tote sètchîye së pîd. Ël l’arot bén volë prinde dins sès brès èt li dîre : « Djë d’meure ! » Mins, trop taurd : ë n’arot pës soyë së r’ssatchi. Dins cénq djous… Dins quate… D’après d’ mwin… Ël avot peû come lë bièsse quë va r’çûre on côp d’ masse dëvant qu’on n’ li côpe lë gârguète. Arot-ë lès fwaces assez ? Ë sèrot tot seû, lauvau ! Vourot-ë co ? Pourot-ë co ? Ë stoféve. Ël a catchi l’ portrait dë s’ mami yinte deûs casaques èt r’ssèrer sès valîjes. Tot èstot près’… Dëmwin.

Ël a passé l’ dairëne djournéye dins s’ tchambe à rèlîre tos sès plans : New York, l’ Iowa, Mason City èwou ç’ qu’ë d’véve rèscontrer sès prëmënès pratëques. À compter sès dolârs quë l’ banke li avot èvôyi. À chouter dès platënes dë d’ lauvau. Todë balzënant yinte lë vèt èt l’ sètch. Oy ou non ? Ël avot fait taurdji lès-awîyes dë l’ôrlodje ; lë tic-tac tapéve së sès niêrs. Ë s’a stindë së s’ lét, come on pièrdë prèsse à tchûler. Ël èstot-à l’ crwèje’léye.

Së papa èl ratindéve dins l’ grande place, blanc-mwârt, come on malade.

« Vos n’ voloz ni quë dj’ vôye avou vos jësqu’à Brëssèle, »

« Non ! Rén qu’ Twènète, djë li a promètë. »

« Vos nos diroz qwè ? »

« Sins manque ! »

On n’ètindéve pëpont d’ brut, come dè l’ fwrède aiwe qu’arot yë passé yinte zèls deûs.

« Chantal ? »

« Èle va v’në. »

Èle s’a ravancë, sès-ouy fén rodjes. Jacky li a stindë s’ mwin.

« Nos nos r’vwèrans !… Mèrcë… Mèrcë branmint dès côps… po tot. »

Èle clincîve së tièsse. Èle n’arot ni soyë motë. Adriyin avot d’chindë lès bagadjes, ë lès-arindjîve dins l’ auto.

« Jacky, djë n’ vouro ni quë vos-ènn’îriz avou trop d’ mwaijès sov’nances. »

« Mins non, papa… Dj’a todë sti fwârt bënauje. »

« Lë vîye c’è-st-one bèle lostrîye, savoz ! »

Bota a drovë l’ëch dë l’auto. Jacky s’a achid astok da Twènète. Ël a tapé on côp d’ouy à l’ fënièsse dë s’ tchambe, rëclôyoûwe po d’ bon. Lë tchambe qu’ël i avot vëké come one plante dès-anéyes au lon. Ël a sintë àprès l’ mwin da Twènète, tot strindë.

« Djë vouro morë ! »

« Alons, më p’tët, audjourdë vos-èdaumez one novèle vëkairîye. »

« Vos vairoz, don ! »

« Sins manque ! »

Twènète èstot pindoûwe à s ’ brès, pës lèdjêre qu’on plomion. Lès brûts lès-èspaitchîn’ dë s’ causér, èt d’abôrd, ë n’avîn’ pës rén à s’ dîre.

« M’ pëtët ! » A-t-èle somadji…

Trwès djous qu’ël èstot së tchamp. Èt tot avot tchandji. Ël èstot s’ maîsse, po d’ bon… Ça avot sti New York. Èt d’après, l’ Wisconsin èt nos vîs couséns walons. Asteûre, ë ratindéve à Mason City one corèspondance po polë contënoûwer s’ voyadje. Au pîd dès montéyes po-z-abroker dins l’avion, ël a sti gougni par one nûléye dë fotografes. On moncia d’ djon.nias crîyîn’ come dès pièrdës. Dès djon.nètes sëtindîn’ leûs brès, dès cënes avou dès fleûrs ; c’è-st-adon qu’ël a r’mètë lès djins qu’alîn abroker dins l’avion avou lë : lë tchanteû : Buddy Holly, ël avot co chouté one dë sès platënes, volà one samin.ne…

Ë s’a laiyi min.ner jësqu’à s’ place. Lès moteûrs toûrnîn’. Ça covèrënéve dins totes lès cwanes. Ën d’ fou, pa pad’zo, lès djon.nias trëplîn’ co. On vèyéve lès bwârlaiyerîyes së leûs lèpes, sins lès polë ètinde. L’avion a tron.né èt l’ payësadje a lèvé l’ guète, à r’këladje, à s’-t-auje. Jacky à co sayi dè rawaiti pa l’ fënièsse. Lès djins raptëtëchîn’ à fait. L’avion s’èlèvéve. Lès nûléyes ont ravalé lès lëmîres…